Set up, quản lý, Tăng Rankings otas

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type...

Phát triển sales & marketing, branding

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type...

Tư vấn, quản lý, Set up khách sạn

Quản lý trang OTAs như Booking, Agoda, Expedia cho khách sạn giúp khách sạn đạt doanh thu bán phòng online tối đa. Tăng điểm Ranking trên các trang OTAs và Google. Hotel Helper giúp khách sạn đạt mức giá bán...

Thiết kế, thi công , vận hành khách sạn, Villa

Chuỗi Masion Hometel: “Lúc trước, một mình chị kiêm rất nhiều việc từ quản lý chất lượng, quản lý nhân viên, kế hoạch marketing,… Nhưng từ khi hợp tác với Hotel, công việc của chị đã nhẹ nhàng hơn ...

100% ĐỐI TÁC HÀI LÒNG VỚI HOTEL ONLINE

CAM KẾT TĂNG DOANH THU 100% Khách hàng khi hợp tác cùng Hotel Online đều hài lòng về sự đột phá trong doanh thu và trách nhiệm làm việc chuyên nghiệp của Hotel Online.